Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0028  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0027  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0026  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0025 
Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0024  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0023  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0022  Hypericum 'Hidcote' Bäckaforsvägen, Klagshamn, Malmö, Skåne, Sweden 20190718_0021