Trametes versicolor - Turkey Tail - Sidenticka

New images

Trametes versicolor Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230516_0029
Trametes versicolor S växthusen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230423_0033
Trametes versicolor S växthusen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230423_0034
Trametes versicolor S växthusen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230423_0039
Trametes versicolor S växthusen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20230423_0040
Tramets versicolor Södra buskaget, Limhamnsfältet, Ribersborg, Malmö, Skåne, Sweden 20230218_IMG_8811
Tramets ochraceus Södra buskaget, Limhamnsfältet, Ribersborg, Malmö, Skåne, Sweden 20230218_IMG_8812
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0034
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0035
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0036
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0038
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0039
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0041
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0060
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0061
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_0062
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_IMG_8709
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_IMG_8710
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230211_IMG_8716
Trametes versicolor Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230208_0005