Podosphaera euphorbiae

New images

Podosphaera euphorbiae Jordhögar S Paddreservatet, Malmö, Skåne, Sweden 20210907_0015
Podosphaera euphorbiae Jordhögar S Paddreservatet, Malmö, Skåne, Sweden 20210907_0012
Podosphaera euphorbiae Jordhögar S Paddreservatet, Malmö, Skåne, Sweden 20210907_0011
Podosphaera euphorbiae Jordhögar S Paddreservatet, Malmö, Skåne, Sweden 20210907_0010