Macrolepiota procera - Parasol Mushroom - Stolt fjällskivling

New images

Macrolepiota procera Björket, Västra Ljungby, Kristianstad, Skåne, Sweden 20180914_0152