Flammulina velutipes - Velvet Shank - Vinterskivling

New images

Flammulina velutipes Eket, Toarp, Malmö, Skåne, Sweden 20230319_0130
Flammulina velutipes Pildammsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230305_0004
Flammulina velutipes Pildammsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230305_IMG_8994
Flammulina velutipes Husie mosse, Malmö, Skåne, Sweden 20230222_0026
Flammulina velutipes Husie mosse, Malmö, Skåne, Sweden 20230222_0027
Flammulina velutipes Husie mosse, Malmö, Skåne, Sweden 20230222_0028
Flammulina velutipes Hammars park, Malmö, Skåne, Sweden 20230210_0006
Flammulina velutipes Hammars park, Malmö, Skåne, Sweden 20230210_0007
Flammulina velutipes Hammars park, Malmö, Skåne, Sweden 20230210_0008
Flammulina velutipes Hammars park, Malmö, Skåne, Sweden 20230210_0012
Flammulina velutipes Hammars park, Malmö, Skåne, Sweden 20230210_0013
Flammulina velutipes Bulltoftaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230208_0012
Flammulina velutipes Lokstallarna, Malmö, Skåne, Sweden 20230206_0012
Flammula velutipes A-området, Almåsa, Malmö, Skåne, Sweden 20230115_0004
Flammula velutipes A-området, Almåsa, Malmö, Skåne, Sweden 20230115_0005
Flammula velutipes A-området, Almåsa, Malmö, Skåne, Sweden 20230115_0006
Flammula velutipes A-området, Almåsa, Malmö, Skåne, Sweden 20230115_0007
Flammula velutipes A-området, Almåsa, Malmö, Skåne, Sweden 20230115_0008
Flammulina velutipes Mormonkyrkan, Malmö, Skåne, Sweden 20220607_IMG_7316
Flammulina velutipes Mormonkyrkan, Malmö, Skåne, Sweden 20201029_0004