Cherrug.se

MöX-statistik

  Namn Antal Sista art Datum Bästa individuella årsvinstresultat
2021 - 226 arter Stefan Cherrug 235 2004
1 Stefan Cherrug 219 Lappuggla 2021-12-11 Jesper Segergren 234 2003
2 Mark Hammarstedt 210 Lappuggla 2021-12-11 Göran Hausenkamp 229 2020
3 Karl Pettersson 186 Lappuggla 2021-12-11 Mats Johannesson 227 2015
4 Anders Björkman 184 Lappuggla 2021-12-11 Stefan Cherrug 225 2013
5 Håkan Jacobsson 180 Lappuggla 2021-12-11 Jesper Segergren 225 2005
2020 - 242 arter Stefan Cherrug 224 2018
1 Göran Hausenkamp 229 Bredn. simsnäppa 2020-11-23   Lotta Strand 224 2010
2 Stefan Cherrug 227 Bredn. simsnäppa 2020-11-23   Pierre Unge 224 2002
3 Henrik Hultén 217 Bredn. simsnäppa 2020-11-23   Stefan Cherrug 223 2019
4 Krister Olsson 211 Lappsparv 2020-11-28   Stefan Cherrug 221 2014
5 Mikael Bauer 210 Blåhake 2020-12-19   Stefan Cherrug 221 2011
2019 - 223 arter   Stefan Cherrug 219 2021
1 Stefan Cherrug 215 Större korsnäbb 2019-12-10   Lotta Strand 219 2012
2 Göran Hausenkamp 212 Grålira 2019-12-07   Stefan Cherrug 218 2008
3 Kristoffer Olsson Stenman 204 Grålira 2019-12-07   Erik Hirschfeld 217 2009
4 Krister Olsson 202 Sädgås 2019-12-22   Stefan Cherrug 216 2006
5 Mikael Bauer 199 Kattuggla 2019-12-21 Hans Joelsson 211 2007
2018 - 233 arter Stefan Cherrug 205 2017
1 Stefan Cherrug 224 Trädgårdsträdkrypare 2018-11-10   Stefan Cherrug 204 2016
2 Göran Hausenkamp 220 Trädgårdsträdkrypare 2018-11-08
3 Jörgen Fromark 217 Jorduggla 2018-12-29 Först till 100
4 Krister Olsson 188 Snösparv 2018-11-22 Stefan Cherrug 100 Morkulla 2012-01-04
4 Håkan Jacobsson 188 Snösparv 2018-12-30 Stefan Cherrug 100 Skogsduva 2021-01-05
2017 - 225 arter Stefan Cherrug 100 Sjöorre 2016-01-06
1 Stefan Cherrug 205 Berglärka 2017-11-12 Jesper Segergren 100 Duvhök 2005-01-06
2 Christel Stenberg 185 Tordmule 2017-11-11 Stefan Cherrug 100 Morkulla 2004-01-07
3 Håkan Jacobsson 176 Snösparv 2017-11-25 Jesper Segergren 100 Kungsörn 2003-01-11
4 Christian Ljunggren 175 Storlom 2017-11-24 Stefan Cherrug 100 Spillkråka 2013-01-13
5 Anders Björkman 170 Nötskrika 2017-12-02 Hans Joelsson 100 Klykstjärtad stormsvala 2007-01-13
2016 - 217 arter Sven Silow 100 Hornuggla 2009-01-15
1  Stefan Cherrug 204 Tretåig mås 2016-12-27 Mats Johannesson 100 Rapphöna 2015-01-17
2  Filip Robertsson 190 Tretåig mås 2016-12-05 Stefan Cherrug 100 Sånglärka 2014-01-18
3  Janne Knutsson 185 Berglärka 2016-11-08 Kristoffer Olsson Stenman 100 Strandskata 2020-01-18
3  Henrik Hultén 185 Grålira 2016-10-28 Stefan Cherrug 100 Dubbeltrast 2017-01-22
5  Christel Stenberg 181 Varfågel 2016-11-23 Jörgen Fromark 100 Sånglärka 2018-01-23
2015 - 239 arter Stefan Cherrug 100 Trädkrypare 2008-01-27
1 Mats Johannesson 227 Skärsnäppa 2015-12-20 Kaj Örjan Svahn 100 Fem arter 2010-01-31
2 Stefan Cherrug 222 Tobisgrissla 2015-12-28 Thomas Nyberg 100 Bergfink 2002-01-31
3 Sven Silow 219 Snösparv 2015-12-20 Göran Hausenkamp 100 Svart rödstjärt 2019-02-06
4 Janne Knutsson 217 Duvhök 2015-12-15 Richard Ek 100 Medelhavstrut 2006-02-12
5 Christel Stenberg 215 Skärsnäppa 2015-12-20 Erik Hirschfeld 100 Sädesärla 2011-03-12
2014 - 233 arter
1 Stefan Cherrug 221 Tobisgrissla 2014-12-28 Först till 200
2 Per Jensen 220 Tobisgrissla 2014-12-28 Stefan Cherrug 200 Spovsnäppa 2004-05-11
3 Janne Knutsson 213 Tobisgrissla 2014-12-28 Jesper Segergren 200 Ängshök 2003-05-13
4 Henrik Hultén 203 Dvärgbeckasin 2014-11-03 Stefan Cherrug 200 Sillgrissla 2020-05-17
5 Christel Stenberg 199 Mindre korsnäbb 2014-12-30 Stefan Cherrug 200 Sillgrissla 2021-06-13
2013 - 238 arter Mats Johannesson 200 Ljungpipare 2015-07-05
1 Stefan Cherrug 225 Tretåig mås 2013-12-01 Erik Hirschfeld 200 Rödspov 2013-07-16
2 Per Jensen 222 Tretåig mås 2013-12-01 Stefan Cherrug 200 Kustsnäppa 2008-07-17
3 Lotta Strand 221 Skärsnäppa 2013-11-16 Stefan Cherrug 200 Rödhuvad dykand 2012-07-21
4 Janne Knutsson 213 Tretåig mås 2013-12-01 Stefan Cherrug 200 Kaspisk trut 2011-07-28
5 Håkan Jacobsson 211 Bläsgås 2013-12-31 Pierre Unge 200 Prärielöpare 2002-08-05
2012 - 229 arter Erik Hirschfeld 200 Brun glada 2009-08-07
1  Lotta Strand, Malmö 219 Nilgås 2012-12-28 Stefan Cherrug 200 Ängshök 2006-08-18
2  Stefan Cherrug, Malmö 210 Talltita 2012-12-28 Lotta Strand 200 Bivråk 2010-08-23
3  Per Jensen, Malmö 206 Nilgås 2012-12-28 Stefan Cherrug 200 Storlom 2014-08-24
4  Janne Knutsson, Malmö 205 Kungsörn 2012-12-28 Göran Hausenkamp 200 Dvärgmås 2018-09-08
5  Mats Johannesson, Malmö 204 Kungsörn 2012-12-28 Hans Joelsson 200 Mindre lira 2007-09-09
2011 - 238 arter Stefan Cherrug 200 Mindre flugsnappare 2017-09-18
1  Stefan Cherrug, Malmö 221 Bredstj.labb 2011-12-10 Stefan Cherrug 200 Tajgasångare 2019-09-24
2  Lotta Strand, Malmö 220 Vinterhämpling 2011-11-05 Stefan Cherrug 200 Grålira 2016-10-28
3  Per Jensen, Malmö 215 Skärsnäppa 2011-12-31
4  Erik Hirschfeld, Malmö 205 Större korsnäbb 2011-12-05 Antal arter per år
5  Mats Johannesson, Malmö 203 Tretåig mås 2011-12-05 2003 249
2010 - 229 arter 2004 248
1 Lotta Strand 224 Bergstaigasångare 2010-12-12 2020 242
2 Sven Silow 210 Bergstaigasångare 2010-12-12 2005 241
3 Stefan Cherrug 204 Stjärtmes 2010-11-04 2015 239
4 Mats Johannesson 190     2011 238
5 Jörgen Fromark 189     2013 238
2009 - 232 arter 2007 234
1 Erik Hirschfeld 217     2002 234
2 Lotta Strand 210     2014 233
3 Hans Joelsson 207     2018 233
4 Stefan Cherrug 202     2009 232
2008 - 230 arter (enl Artportalen) 2006 231
1 Stefan Cherrug, Malmö 218 Rördrom 2008-12-30 2008 230
2 Hans Joelson, Malmö 215 Rördrom 2008-12-30 2010 229
3 Magnus Karlsson, Malmö 207 Trädlärka 2008-12-23 2012 229
2007 - 234 arter (enl Artportalen) 2021 226
1 Hans Joelson, Malmö 211 Bredstjärtad labb 2007-11-25 2017 225
2 Stefan Cherrug, Malmö 207 Jorduggla 2007-12-09 2019 223
3 Magnus Karlsson, Malmö 205 Kattuggla 2007-12-15 2016 217
2006 - 231 arter (enl Artportalen)
1 Stefan Cherrug, Malmö 216 Svartnäbbad islom 2006-11-18
2 Richard Ek, Svedala 211 Svartnäbbad islom 2006-11-12
3 Björn Ander, Malmö 207 Grålira 2006-11-07
2005 - 241 arter
1 Jesper Segergren, Malmö 225 Alkekung 2005-11-22
2 Stefan Cherrug, Malmö 218 Kaspisk trut 2005-12-04
3 Sven Silow 217 Mindre hackspett 2005-11-24
3 Richard Ek, Malmö 217 Kaspisk trut 2005-12-04
2004 - 248 arter (enl Artportalen)
1 Stefan Cherrug, Malmö 235 Grålira 2004-11-16
2 Christian Ljunggren, Malmö 228 Tobisgrissla 2004-12-29
3 Richard Ek, Malmö 226 Tobisgrissla 2004-12-29
2003 - 249 arter (enl SDS)
1 Jesper Segergren, Malmö 234 Vattenpiplärka 2003-11-08
2 Stefan Cherrug, Malmö 232 Alkekung 2003-12-15
3 Pierre Unge, Malmö 229 Vattenpiplärka 2003-11-08
4 Jörgen Bernsmo 225 Alkekung 2003-12-15
4 Richard Ek 225 Vattenpiplärka 2003-11-09
2002 - 234 arter (enl SDS)
1 Pierre Unge, Malmö 224 Mindre hackspett 2002-11-16
2 Jesper Segergren, Malmö 221 Kungsörn 2002-12-29
3 Jörgen Bernsmo, Malmö 214 Kungsörn 2002-12-18
3 Richard Ek 214 Tofslärka 2002-11-25
5 Ola Elleström 208 Skärsnäppa 2002-11-02
Decemberjakten
  Namn Antal Sista art Datum
2021 - 119 arter
1 Stefan Cherrug, Potatisåkern 115 Kärrsnäppa 2021-12-29
2 Mark Hammarstedt, Limhamn 108 Br.kr. kungsf. 2021-12-30  
3 Anders Björkman, Malmö 79 Turkduva 2021-12-30
4 Håkan "Junior" Jacobsson, 44 Bläsand 2021-12-22
5 Pierre Unge, Malmö 24 Gråsparv 2021-12-19
6 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 7 Gräsand 2021-12-18
2020 - 117 arter  
1 Stefan Cherrug, Potatisåkern 116 Morkulla 2020-12-31      
2 Anders Björkman, Malmö 94 Havsörn 2020-12-25  
3 Bengt Rönde, Bunkeflostrand 76 Havssula 2020-12-27  
4 Christel Stenberg, Bunkeflostrand 34 Bofink 2020-12-05  
5 Pierre Unge, Malmö 32 Järnsparv 2020-12-23  
6 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 24 Råka 2020-12-29  
2019 - 122 arter    
1 Stefan Cherrug, Fridhem 119 Tretåig mås 2019-12-31          
2 Krister Olsson, Malmö 104 Blå kärrhök 2019-12-31          
3 Kristoffer Olsson Stenman, Ribersborg 98 Stjärtand 2019-12-28          
4 Anders Björkman, Malmö 72 Havsörn 2019-12-26          
5 Rune Larsson, Malmö 44 Koltrast 2019-12-30          
6 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 37 Nötväcka 2019-12-29          
7 Pierre Unge, Malmö 22 Gråtrut 2019-12-25          
8 Mikael Bauer, St Knut 1 Strömstare 2019-12-15          
2018 - 100 arter          
1 Göran Hausenkamp, Malmö 98  Sillgrissla 2018-12-30          
2 Jörgen Fromark, Malmö 85  Pilfink 2018-12-30        
3 Anders Björkman, Malmö 58  Havssula 2018-12-10        
4 Ulf Söderholm, Ribersborg 56  Pilgrimsfalk 2018-12-22        
5 Sven Marling, Malmö 44  Steglits 2018-12-04        
6 Anders Laurin, Limhamn 34  Rörhöna 2018-12-03        
2017 - 115 arter      
1 Stefan Cherrug, Fridhem 108  Sjöorre 2017-12-26
2 Ragnar Alm, Kirseberg 102  Skäggmes 2017-12-31
3 Anders Björkman, Malmö 81  Ängspipl. 2017-12-28
4 Anders Laurin, Limhamn 70  Sparvhök 2017-12-05
5 Rune Larsen, Malmö 64  Blå kärrhök 2017-12-31
6 Filip Robertsson, Blentarp 54  Berguv 2017-12-28
7 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 29  Skogsduva 2017-12-25
2016 - 107 arter
1 Ragnar Alm, Kirseberg 92  Tretåig mås 2016-12-27
2 Anders Laurin, Limhamn 78  Kungsfiskare 2016-12-30
3 Filip Robertsson, Blentarp 73  Stormfågel 2016-12-27
4 Anders Björkman, Malmö 72  Kungsfiskare 2016-12-30
5 Madeleine Danielsson, Limhamn 52  Kungsfiskare 2016-12-30
6 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 41  Gråsparv 2016-12-31
7 Mr Messer Persson, Malmö 31  Gråsiska 2016-12-21
2015 - 121 arter
1 Sven Silow 115    
2 Ragnar Alm, Kirseberg 101  Svart rödstjärt 2015-12-26
3 Anders Laurin, Limhamn 95  Strömstare 2015-12-28
4 Filip Robertsson, Blentarp 94  Snatterand 2015-12-30
5 Mats Johannesson, Kristianstad 87  Vattenrall 2015-12-29
6 Sven Marling, Malmö 78  Tordmule 2015-12-31
7 Emma Robertsson, Limhamn 71  Hornuggla 2015-12-31
8 Anders Björkman, Malmö 56  Strömstare 2015-12-25
9 Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås 39  Sidensvans 2015-12-16
10 Mr Messer Persson, Malmö 14  Tordmule 2015-12-23
11 Pierre Unge, Malmö 1  Blåmes 2015-12-02
2014 - 118 arter
1 Anders Laurin, Limhamn 109  Rapphöna 2014-12-30
2 Anders Björkman, Malmö 106  Nötväcka 2014-12-30
3 Filip Robertsson, Blentarp 76  Stenknäck 2014-12-31
4 Ragnar Alm, Kirseberg 62  Stenknäck 2014-12-29
5 Håkan "Junior" Jacobsson, Malmö 58  Trädkrypare 2014-12-28
6 Josef Chaib, Malmö 39  Blåmes 2014-12-28
7 Pierre Unge, Malmö 19  Björktrast 2014-12-09
2013 - 111 arter
1 Anders Laurin, Limhamn 78  Ljungpipare 2013-12-30
2 Anders Björkman, Malmö 77  Skäggmes 2013-12-29
3 Håkan "Junior" Jacobsson, Malmö 63  Bläsgås 2013-12-31
4 Pierre Unge, Malmö 31  Sparvhök 2013-12-15
5 Mr Messer Persson, Malmö 20  Kungsfiskare 2013-12-22
2012 - 110 arter
1 Lotta Strand, Malmö 101  Rapphöna 2012-12-29
2 Anders Björkman, Malmö 83  Rapphöna 2012-12-29
3 Patrick Lindgren, Bunkeflostrand 72  Kungsfiskare 2012-12-28
4 Lars Silow, Limhamn 67  Duvhök 2012-12-29
5 Christian Ljunggren, Malmö 63  Snösparv 2012-12-16
6 Pierre Unge, Malmö 61  Nötväcka 2012-12-21
2011 - 117 arter
1 Stefan Cherrug, Fridhem 107  Svartmes 2011-12-30
2 Lotta Strand, Malmö 91  Skärsnäppa 2011-12-31
3 Ragnar Alm, Kirseberg 75  Gråsparv 2011-12-26
4 Anders Björkman, Malmö 66  Sånglärka 2011-12-29
5 Fredrik Herrmann, Sorgenfri 65  Sidensvans 2011-12-16
6 Pierre Unge, Malmö 61  Forsärla 2011-12-30
7 Patrick Lindgren, Bunkeflostrand 59  Grönsiska 2011-12-30
8 Peter Persson, Malmö 42  Sångsvan 2011-12-31
9  Tobias Christoffersson, Utvälinge 38  Fjällvråk 2011-12-20

© Stefan Cherrug 2005-2022