Juglandaceae - Valnötsväxter

New images

Carya ovata - Shagbark Hickory - Skidhickory
Carya ovata - Shagbark Hickory - Skidhickory

7 images

Juglans cinerea - Butternut - Grå valnöt
Juglans cinerea - Butternut - Grå valnöt

13 images

Juglans mandshurica - Manchurian Walnut - Manchurisk valnöt
Juglans mandshurica - Manchurian Walnut - Manchurisk valnöt

14 images

Juglans niger - Black Walnut - Svart valnöt
Juglans niger - Black Walnut - Svart valnöt

4 images

Juglans regia - Walnut - Valnöt
Juglans regia - Walnut - Valnöt

30 images

Pterocarya fraxinifolia - Caucasian Wingnut - Kaukasisk vingnöt
Pterocarya fraxinifolia - Caucasian Wingnut - Kaukasisk vingnöt

15 images