Trentepohlia jolithus - Violstensalg

New images

Trentepohlia umbrina Flygplatsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230405_0012
Trentepohlia umbrina Flygplatsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230405_IMG_9152
Trentepohlia jolithus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901_0049
Trentepohlia jolithus Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901_0048