Lagopus muta - Rock Ptarmigan - Fjällripa

New images

Lagopus muta faeces Nordkalottenleden Boarrasacohkka-Pålnostugan-Baktajavri, Torne lappmark, Lappland, Sweden 20150709_0732
Lagopus muta faeces Nordkalottenleden Boarrasacohkka-Pålnostugan-Baktajavri, Torne lappmark, Lappland, Sweden 20150709_0702
Lagopus muta rupestris ad male Milepost 13, Denali Highway, Alaska, USA 20140627_0068
Lagopus muta rupestris ad male Teller road, Nome, Alaska, USA 20140622_0205
Lagopus muta rupestris ad male Teller road, Nome, Alaska, USA 20140622_0191
Lagopus muta rupestris ad male Teller road, Nome, Alaska, USA 20140622_0190
Lagopus muta male Grövelsjön, Älvdalen, Dalarna, Sweden 20070401 113
Lagopus muta male Grövelsjön, Älvdalen, Dalarna, Sweden 20070401B 104
Lagopus muta male Grövelsjön, Älvdalen, Dalarna, Sweden 20070401B 064
Lagopus muta male Grövelsjön, Älvdalen, Dalarna, Sweden 20070401B 059
Lagopus muta female Grövelsjön, Älvdalen, Dalarna, Sweden 20070401B 035