Haematopodidae - Oystercatchers - Strandskator

New images

Haematopus bachmani - American Black Oystercatcher - Klippstrandskata
Haematopus bachmani - American Black Oystercatcher - Klippstrandskata

4 images

Haematopus ostralegus - Eurasian Oystercatcher - Strandskata
Haematopus ostralegus - Eurasian Oystercatcher - Strandskata

43 images