Mergus serrator - Red-breasted Merganser - Småskrake

New images

Mergus serrator Vindskyddet, Scaniaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230325_0030
Mergus serrator Vindskyddet, Scaniaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230325_0032
Mergus serrator Vindskyddet, Scaniaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230325_0057
Mergus serrator Vindskyddet, Scaniaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230325_0059
Mergus serrator Vindskyddet, Scaniaparken, Malmö, Skåne, Sweden 20230325_0060
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0016
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0018
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0020
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0022
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0023
Mergus merganser et Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221016_0024
Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221001_0014
Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221001_0020
Mergus serrator Badplatsen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20221001_0031
Mergus serrator S hamnpiren, Hamnen, Klagshamns udde, Malmö, Skåne, Sweden 20220918_0005
Mergus serrator Terekudden, Bunkeflo strandängar, Malmö, Skåne, Sweden 20220726_0040
Mergus serrator Terekudden, Bunkeflo strandängar, Malmö, Skåne, Sweden 20220725_0004
Mergus serrator Terekudden, Bunkeflo strandängar, Malmö, Skåne, Sweden 20220725_0041
Mergus serrator Terekudden, Bunkeflo strandängar, Malmö, Skåne, Sweden 20220725_0042
Mergus serrator Terekudden, Bunkeflo strandängar, Malmö, Skåne, Sweden 20220712_0002