Agalis urticae Western Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180423 2794  Anacridium aegyptium Valley 4.4 km NW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1227  Aricia agestis Chalaubani, Kakheti, Georgia 20180426 1693  Callophrys rubi Tokhliauri, Kakheti, Georgia 20180428 0731 
Celastrina argiolus Devdoraki Valley, Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180425 1981  Celastrina argiolus Devdoraki Valley, Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180425 1989  Celastrina argiolus Devdoraki Valley, Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180425 1991  Coleoptera Valley 3.5 km NNE Lemshveniera, Kakheti, Georgia 20180429 0394 
Cupido osiris Tokhliauri, Kakheti, Georgia 20180428 0716  Cupido osiris Tokhliauri, Kakheti, Georgia 20180428 0738  Erebia medusa David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0172  Erebia medusa David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0173 
Euchloe ausonia David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0178  Euchloe ausonia David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0191  Glaucopsyche alexis Patardzeuli, Kakheti, Georgia 20180428 0880  Lepidoptera Valley 1.1 km WSW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1194 
Leptidea sinapis Ananuri, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180426 1658  Meloe sp. Devdoraki Valley, Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180425 2078  Pararge aegeria Kochebi Lake, Mtskheta-Mtianeti, Georgia 20180428 0481