Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0016  Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0015  Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0014  Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0013 
Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0011  Sagina procumbens Järnvägen mellan Saxgatan och Hammargatan, Mellersta hamnen, Malmö, Skåne, Sweden 20160521 0010  Sagina procumbens Övergiven p-pl Magistratsvägen, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0130  Sagina procumbens Övergiven p-pl Magistratsvägen, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0129 
Sagina procumbens Övergiven p-pl Magistratsvägen, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0127  Sagina procumbens Utsättaregränden, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0009  Sagina procumbens Utsättaregränden, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0008  Sagina procumbens Utsättaregränden, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0006 
Sagina procumbens Utsättaregränden, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0003  Sagina procumbens Utsättaregränden, Lund, Skåne, Sweden 20150608 0002