Polycarpaea nivea - Macaronesian Polycarpaea - Makaronesisk polycarpaea

Polycarpaea nivea El Medano pond, Tenerife, Canary Islands, Spain 20110224 199