Hipparchia semele Stenshuvud, Simrishamn, Skåne, Sweden 20180706 0002  Hipparchia semele Stenshuvud, Simrishamn, Skåne, Sweden 20180706 0005  Hipparchia semele Sandhammaren, Ystad, Skåne, Sweden 20170730 0077  Hipparchia semele Shirokaya Shchel, Krasnodar, Russia 20160911 0919 
Hipparchia semele Shirokaya Shchel, Krasnodar, Russia 20160911 0918  Hipparchia semele Shirokaya Shchel, Krasnodar, Russia 20160911 0902  Hipparchia semele Shirokaya Shchel, Krasnodar, Russia 20160911 0897  Hipparchia semele Hallands Väderö, Båstad, Skåne, Sweden 20160807 0131 
Hipparchia semele Hallands Väderö, Båstad, Skåne, Sweden 20160807 0127  Hipparchia semele Karadag, Koktebel, Crimea, Russia 20150920 0053  Hipparchia semele Karadag, Koktebel, Crimea, Russia 20150920 0010  Hipparchia semele Karadag, Koktebel, Crimea, Russia 20150920 0002 
Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0098  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0073  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0068  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0065 
Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0062  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0061  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0051  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0021 
Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0019  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0017  Hipparchia semele Demergy, Crimea, Russia 20150918 0016  Hipparchia semele Balaklava, Crimea, Russia 20150914 0187 
Hipparchia semele Balaklava, Crimea, Russia 20150914 0032  Hipparchia semele Fiolent, Crimea, Russia 20150914 0024  Hipparchia semele Fiolent, Crimea, Russia 20150914 0012  Hipparchia semele Måryd, Lund, Skåne, Sweden 20150902 0004 
Hipparchia semele Horna, Kristianstad, Skåne, Sweden 20140717 0194  Hipparchia semele Everöds motorcrossbana, Kristianstad, Skåne, Sweden 20140717 0046  Hipparchia semele Everöds motorcrossbana, Kristianstad, Skåne, Sweden 20140717 0043  Hipparchia semele Horna, Åhus, Kristianstad, Skåne, Sweden 20130723-180 
Hipparchia semele Östra Sand, Åhus, Kristianstad, Skåne, Sweden 20130713-200  Hipparchia semele Vombs västra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20120713 185  Hipparchia semele Vombs västra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20120713 173  Hipparchia semele Muskmyr, Gotland, Sweden 20110820B 003 
Hipparchia semele Muskmyr, Gotland, Sweden 20110820 003  Hipparchia semele Vombs västra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20100721B 332  Hipparchia semele Vombs västra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20100721 332  Hipparchia semele Ravlunda, Simrishamn, Skåne, Sweden 20100716 150