Aythya ferina - Common Pochard - Brunand

Aythya ferina female Yevpatoria, Crimea, Russia 20150912 0201  Aythya ferina ad female Öresundsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20150228 0032  Aythya ferina ad female Öresundsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20150228 0030  Aythya ferina ad male Slottsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20120919 075 
Aythya ferina ad male Slottsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20120919 067  Aythya ferina 2cy male Pildammsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20060331 068  Aythya ferina ad male Pildammsparken, Malmö, Skåne, Sweden 20060331 051