Aquila heliaca - Imperial Eagle - Kejsarörn

Aquila heliaca ad 1.2 km NW Nagebi, Kvemo Kartli, Georgia 20180429 3040  Aquila heliaca ad 1.2 km NW Nagebi, Kvemo Kartli, Georgia 20180429 3028  Aquila heliaca 2cy Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1488  Aquila heliaca 2cy Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1484 
Aquila heliaca 3cy Plain and valley 2.8 km WNW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1396  Aquila heliaca 3cy Plain and valley 2.8 km WNW Dalis Reservoir Tower, Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1369  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0184  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0182 
Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0179  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0177  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0175  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0173 
Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0172  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0171  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0168  Aquila heliaca 1cy White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0164 
Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0155  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0154  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0147  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0138 
Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0136  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0132  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0127  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0120 
Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0116  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0115  Aquila heliaca ad White Mountains, Belogorsk, Crimea, Russia 20150920 0084  Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0077 
Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0072  Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0070  Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0069  Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0067 
Aquila heliaca ad Kochergino, Crimea, Russia 20150913 0066  Aquila heliaca 4cy Gärdslöv, Trelleborg, Skåne, Sweden 20061202 077