Alectoris chukar - Chukar - Berghöna

Alectoris chukar kleini David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0276  Alectoris chukar kleini David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0273  Alectoris chukar kleini David Gareji Monastery, Kakheti, Georgia 20180429 0270  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1483 
Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1479  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1476  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1473  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1472 
Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1426  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1418  Alectoris chukar kleini Chachuna, Kakheti, Georgia 20180427 1413  Alectoris chukar Karadag, Koktebel, Crimea, Russia 20150920 0029 
Alectoris chukar Neve Ativ slopes, Israel 2013-03-31 321  Alectoris chukar Nemrut Dagi, Turkey 20120701 128  Alectoris chukar Halfeti, Turkey 20120629 002