Lissotriton vulgaris - Smooth Newt - Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris male Sölve grustag, Sölvesborg, Blekinge, Sweden 20140412 0042  Lissotriton vulgaris Vombs östra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20130617-63