Lissotriton vulgaris - Smooth Newt - Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0078  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0079  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0081  Lissotriton vulgaris Limhamns kalkbrott, Malmö, Skåne, Sweden 20180901 0082 
Lissotriton vulgaris male Sölve grustag, Sölvesborg, Blekinge, Sweden 20140412 0042  Lissotriton vulgaris Vombs östra vattenverksdammar, Lund, Skåne, Sweden 20130617-63