Cherrug.se

MöX-statistik

 

  Namn Antal Sista art Datum Bästa individuella årsresultat
2017 Stefan Cherrug, Malmö 235 Grålira 2004
1. Stefan Cherrug 205 Berglärka 2017-11-12   Jesper Segergren, Malmö 234 Vattenpiplärka 2003
2. Christel Stenberg 185 Tordmule 2017-11-11   Mats Johannesson 227 Skärsnäppa 2015
3. Håkan Jacobsson 176 Snösparv 2017-11-25   Jesper Segergren, Malmö 225 Alkekung 2005
4. Christian Ljunggren 175 Storlom 2017-11-24   Stefan Cherrug 225 Tretåig mås 2013
5. Anders Björkman 170 Nötskrika 2017-12-02   Lotta Strand, Malmö 224 Vinterhämpling 2010
2016 Pierre Unge, Malmö 224 Mindre hackspett 2002
1.  Stefan Cherrug 204 Tretåig mås 2016-12-27 Stefan Cherrug, Malmö 221 Bredstjärtad labb 2011
2.  Filip Robertsson 190 Tretåig mås 2016-12-05 Stefan Cherrug 221 Tobisgrissla 2014
3.  Janne Knutsson 185 Berglärka 2016-11-08 Lotta Strand, Malmö 219 Nilgås 2012
4.  Henrik Hultén 185 Grålira 2016-10-28 Stefan Cherrug, Malmö 218 Rördrom 2008
5.  Christel Stenberg 181 Varfågel 2016-11-23 Erik Hirschfeld, Malmö 217   2009
2015 Stefan Cherrug, Malmö 216 Svartnäbbad islom 2006
1. Mats Johannesson 227 Skärsnäppa 2015-12-20 Hans Joelsson, Malmö 211 Bredstjärtad labb 2007
2. Stefan Cherrug 222 Tobisgrissla 2015-12-28 Stefan Cherrug 204 Tretåig mås 2016
3. Sven Silow 219 Snösparv 2015-12-20
4. Janne Knutsson 217 Duvhök 2015-12-15 Totalt antal arter
5. Christel Stenberg 215 Skärsnäppa 2015-12-20 2017 225  
2014 2016 217  
1. Stefan Cherrug 221 Tobisgrissla 2014-12-28 2015 239  
2. Per Jensen 220 Tobisgrissla 2014-12-28 2014 233  
3. Janne Knutsson 213 Tobisgrissla 2014-12-28 2013 238  
4. Henrik Hultén 203 Dvärgbeckasin 2014-11-03 2012 229  
5. Christel Stenberg 199 Mindre korsnäbb 2014-12-30 2011 238  
2013 2010 229  
1. Stefan Cherrug 225 Tretåig mås 2013-12-01 2009 232  
2. Per Jensen 222 Tretåig mås 2013-12-01 2008 230 Enl Artportalen
3. Lotta Strand 221 Skärsnäppa 2013-11-16 2007 234 Enl Artportalen
4. Janne Knutsson 213 Tretåig mås 2013-12-01 2006 231 Enl Artportalen
5. Håkan Jacobsson 211 Bläsgås 2013-12-31 2005 241  
2012 2004 248 Enl Artportalen
1.  Lotta Strand, Malmö 219 Nilgås 2012-12-28 2003 249 Enligt artikel SDS
2.  Stefan Cherrug, Malmö 210 Talltita 2012-12-28 2002 234 Enl artikel SDS
3.  Per Jensen, Malmö 206 Nilgås 2012-12-28  
4.  Janne Knutsson, Malmö 205 Kungsörn 2012-12-28 Först till 100
5.  Mats Johannesson, Malmö 204 Kungsörn 2012-12-28 Stefan Cherrug 100 Morkulla 2012-01-04
2011 Stefan Cherrug 100 Sjöorre 2016-01-06
1.  Stefan Cherrug, Malmö 221 Bredstj.labb 2011-12-10 Jesper Segergren 100 Duvhök 2005-01-06
2.  Lotta Strand, Malmö 220 Vinterhämpling 2011-11-05 Stefan Cherrug 100 Morkulla 2004-01-07
3.  Per Jensen, Malmö 215 Skärsnäppa 2011-12-31 Jesper Segergren 100 Kungsörn 2003-01-11
4.  Erik Hirschfeld, Malmö 205 Större korsnäbb 2011-12-05 Stefan Cherrug 100 Spillkråka 2013-01-13
5.  Mats Johannesson, Malmö 203 Tretåig mås 2011-12-05 Hans Joelsson 100 Klykstjärtad stormsvala 2007-01-13
2010 Sven Silow 100 Hornuggla 2009-01-15
1. Lotta Strand 224 Bergstaigasångare 2010-12-12 Mats Johannesson 100 Rapphöna 2015-01-17
2. Sven Silow 210 Bergstaigasångare 2010-12-12 Stefan Cherrug 100 Sånglärka 2014-01-18
3. Stefan Cherrug 204 Stjärtmes 2010-11-04 Stefan Cherrug 100 Dubbeltrast 2017-01-22
4. Mats Johannesson 190     Jörgen Fromark 100 Sånglärka 2018-01-23
5. Jörgen Fromark 189     Stefan Cherrug 100 Trädkrypare 2008-01-27
2009 Thomas Nyberg 100 Bergfink 2002-01-31
1. Erik Hirschfeld 217     Kaj Örjan Svahn 100 Fem arter 2010-01-31
2. Lotta Strand 210     Richard Ek 100 Medelhavstrut 2006-02-12
3. Hans Joelsson 207     Erik Hirschfeld 100 Sädesärla 2011-03-12
4. Stefan Cherrug 202    
2008 Först till 200
1. Stefan Cherrug, Malmö 218 Rördrom 2008-12-30 Stefan Cherrug 200 Spovsnäppa 2004-05-11
2. Hans Joelson, Malmö 215 Rördrom 2008-12-30 Jesper Segergren 200 Ängshök 2003-05-13
3. Magnus Karlsson, Malmö 207 Trädlärka 2008-12-23 Mats Johannesson 200 Ljungpipare 2015-07-05
2007 Erik Hirschfeld 200 Rödspov 2013-07-16
1. Hans Joelson, Malmö 211 Bredstjärtad labb 2007-11-25 Stefan Cherrug 200 Kustsnäppa 2008-07-17
2. Stefan Cherrug, Malmö 207 Jorduggla 2007-12-09 Stefan Cherrug 200 Rödhuvad dykand 2012-07-21
3. Magnus Karlsson, Malmö 205 Kattuggla 2007-12-15 Stefan Cherrug 200 Kaspisk trut 2011-07-28
2006 Pierre Unge 200 Prärielöpare 2002-08-05
1. Stefan Cherrug, Malmö 216 Svartnäbbad islom 2006-11-18 Erik Hirschfeld 200 Brun glada 2009-08-07
2. Richard Ek, Svedala 211 Svartnäbbad islom 2006-11-12 Stefan Cherrug 200 Ängshök 2006-08-18
3. Björn Ander, Malmö 207 Grålira 2006-11-07 Lotta Strand 200 Bivråk 2010-08-23
2005 Stefan Cherrug 200 Storlom 2014-08-24
1. Jesper Segergren, Malmö 225 Alkekung 2005-11-22 Hans Joelsson 200 Mindre lira 2007-09-09
2. Stefan Cherrug, Malmö 218 Kaspisk trut 2005-12-04 Stefan Cherrug 200 Mindre flugsnappare 2017-09-18
3. Sven Silow 217 Mindre hackspett 2005-11-24 Stefan Cherrug 200 Grålira 2016-10-28
3. Richard Ek, Malmö 217 Kaspisk trut 2005-12-04
2004
1. Stefan Cherrug, Malmö 235 Grålira 2004-11-16
2. Christian Ljunggren, Malmö 228 Tobisgrissla 2004-12-29
3. Richard Ek, Malmö 226 Tobisgrissla 2004-12-29
2003
1. Jesper Segergren, Malmö 234 Vattenpiplärka 2003-11-08
2. Stefan Cherrug, Malmö 232 Alkekung 2003-12-15
3. Pierre Unge, Malmö 229 Vattenpiplärka 2003-11-08
4. Jörgen Bernsmo 225 Alkekung 2003-12-15
4. Richard Ek 225 Vattenpiplärka 2003-11-09
2002
1. Pierre Unge, Malmö 224 Mindre hackspett 2002-11-16
2. Jesper Segergren, Malmö 221 Kungsörn 2002-12-29
3. Jörgen Bernsmo, Malmö 214 Kungsörn 2002-12-18
3 Richard Ek 214 Tofslärka 2002-11-25
5 Ola Elleström 208 Skärsnäppa 2002-11-02

© Stefan Cherrug 2005-2018