Sep-Dec 2013

20130907 0021  Besök i Köpenhamn på den Blå Planet och Utterslev mose  20130914 0022  Behovet framför allt!  20130914 0024  Luktar spännande i busken  20130914 0029  Lagunens småbåtshamn 
20130914 0030  Mat på g?  20130914 0033  Skymning 14 sep  20130914 0034  Mobi blir större