Jan-Dec 2012

20120106 003  Natsha på väg att inta datorplatsen  20121125 005  Besök vid Boss begravningsplats vid Vombsjön 25 november  20121125 010  Här tyckte han om att springa